Wybierz swój sklep

Twój sklep:

Wybierz swój sklep i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

Kontakt

Jeśli masz pochwałę, sugestię, pytanie bądź zażalenie, możesz zwrócić się do Biura Obsługi Klienta.

Nasze sklepy

#

Nasze sklepy

Mapa sklepów
Najbliższy:
Znajdź mój najblizszy sklep
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Sprawdź

* połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

Biuro Rzecznika
Klienta

Reprezentujemy potrzeby Klientów i bronimy ich praw poprzez biuro Rzecznika Klienta, opierając się na bezstronności, obiektywności i niezależności.

Jeśli uznasz że Twoja sprawa nie została należycie rozwiązana, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Klienta.

Jest to ostatnia instancja dostępna dla Klientów by zwrócić się ze sprawami, które nie znalazły swojego rozwiązania poprzez tradycyjne kanały Biedronki: Sklepu i Biuro Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami przez stronę internetową: www.biurorzecznika.jeronimomartins.com

Skorzystanie z formularza kontaktowego

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla formularza kontaktowego

Wielkość załączanego pliku nie powinna przekraczać 10 Mb

* - pola obowiązkowe