Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  INFORMACJA DOTYCZĄCA OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH w myśl ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

  Systemy zwrotu, zbierania i recyklingu:

  1. Odpady opakowaniowe można przekazać do recyklingu poprzez gminne systemy zbiórki selektywnej tj. pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów lub zawieźć do PSZOKu (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
  2. Opakowania zwrotne są przyjmowane w sklepach stacjonarnych, które posiadają w ofercie produkty w takich samych opakowaniach wielokrotnego użytku jak zwracane.

  Postępowanie z odpadami opakowaniowymi:

  1. Odpady opakowaniowe zbiera się w sposób selektywny
  2. Zużyte opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego oraz metalu należy umieszczać w kontenerach na odpady, przeznaczonych dla odpowiedniego rodzaju opakowania.

  Tabela oznaczeń stosowanych na opakowaniach: Tabela oznaczeń stosowanych na opakowaniach