Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Biedronkoloteria 2023, 10 000 000 nagród do zdrapania Biedronkoloteria 2023, 10 000 000 nagród do zdrapania
  W dniu 8.04 zakończyliśmy wydawanie Zdrapek w Biedronkoloterii. Odbiór nagród rzeczowych i realizacja środków zapisanych na Wirtualnym Portfelu trwa do 22.04.2023.

  Co możesz wygrać?

  Nagrody pieniężna, roczna pensja Nagrody pieniężna, roczna pensja

  Nagrody pieniężne

  Dowiedz się, jak zrealizować
  Laureaci nagrody pieniężnej
  Kasa na zakupy w Biedronce Kasa na zakupy w Biedronce

  Kasa na zakupy w Biedronce

  Ponad 200 tys. doładowań o wartościach 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 zł.

  Dowiedz się, jak zrealizować
  Miliony super produktów Miliony super produktów

  Miliony super produktów

  Miliony produktów z oferty Biedronki!

  Dowiedz się, jak zrealizować
  dekor strony dekor strony dekor strony

  Jak otrzymać zdrapkę
  i drapnąć nagrody?

  1
  Kupując produkty z jednej* z kategorii:
  słodycze, napoje, suszone owoce, mrożonki, konserwy i słoiki**, kosmetyki
  *Produktów z oddzielnych kategorii nie można mieszać.
  za
  min.39
  =
  1x
  zdrapka
  2
  Kupując produkty z jednej* z kategorii:
  świeże ryby, kawa, produkty dla dzieci***, detergenty, karma dla zwierząt, artykuły przemysłowe i tekstylia
  *Produktów z oddzielnych kategorii nie można mieszać.
  za
  min.99
  =
  1x
  zdrapka
  3
  oraz przy dowolnych zakupach o wartości:****
  min. 149
  =
  2x
  zdrapka
  min. 199
  =
  3x
  zdrapka

  za min. 299 zł = 5 zdrapek, za min. 399 zł = 7 zdrapek,
  za min. 499 zł = 9 zdrapek

  * Produktów z oddzielnych kategorii nie można mieszać.
  ** W tym: sosy, przeciery, przetwory.
  *** Dotyczy: Pieluchy, Pieluchomajtki, Chusteczki, Jedzenie dla dzieci z wyłączeniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt.
  **** Lista produktów wyłączonych dostępna w regulaminie na biedronka.pl/loteria.
  dekor strony

  Pytania i odpowiedzi

  Ogólne informacje o loterii

  1. W jakim czasie można otrzymać zdrapki w loterii?
  Dokonywanie zakupów, uprawniających do wzięcia udziału w loterii i odbierania zdrapek odbywa się w czasie trwania sprzedaży promocyjnej od 13.03 do 8.04.2023 r lub do wyczerpania zapasów zdrapek.
  2. Kto może wziąć udział w loterii?
  W Loterii może uczestniczyć wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która posiada zarejestrowaną zgodnie z Regulaminem Karty Lojalnościowej „Moja Biedronka”, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz aplikacji mobilnej „Biedronka” kartę lojalnościową „Moja Biedronka” lub brelok przypisany do Karty MB lub posiada aplikację mobilną „Biedronka”, oraz wirtualną kartę lojalnościową „Moja Biedronka”.
  3. Kto nie może wziąć udziału w loterii? Czy pracownicy Biedronki/Jeronimo Martins Polska mogą wziąć udział w loterii?
  W Loterii nie mogą uczestniczyć członkowie komitetu wykonawczego Organizatora, tj. Jeronimo Martins Polska - Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Operacyjni, Dyrektor Informatyki, Dyrektor Komunikacji Zewnętrznej, Dyrektor Działu Compliance, Dyrektor Marketingu Operacyjnego, Dyrektor Działu Handlowego, pracownicy działu IT Organizatora biorący udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, członkowie Komisji Nadzorującej Loterię oraz pracownicy podmiotu drukującego Zdrapki bezpośrednio zaangażowani w produkcję Zdrapki.
  4. Gdzie można zapoznać się z Regulaminem loterii?
  Regulamin jest dostępny w każdym Sklepie (w dniach i godzinach otwarcia Sklepów wskazanych na stronie internetowej https://www.biedronka.pl/pl/sklepy) po zeskanowaniu QR kodu umieszczonego na tablicy informacyjnej dla klientów w Sklepach, a także na stronie internetowej https://www.biedronka.pl/loteria oraz w aplikacji mobilnej „Biedronka” w dniach od 13 marca 2023 roku do 13 lipca 2023 r.
  5. Czy mogę brać udział w loterii więcej niż jeden raz?
  Uczestnik może brać udział w Loterii dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wymogów określonych w Regulaminie.

  Zdrapka

  1. Jak wygląda Zdrapka?
  Zdrapka jest zadrukowaną kartą papieru, na jednej stronie, na której część nadruku została zabezpieczona warstwą ochronną uniemożliwiającą jej odczytanie bez usunięcia tej warstwy, znajduje się informacja o ewentualnym uprawnieniu do otrzymania Nagrody wraz z określeniem jej rodzaju i unikalny kod kreskowy oraz kod numeryczny składający się z 13 cyfr. Na każdej Zdrapce znajduje się dodatkowo indywidulany kod kreskowy oraz kod numeryczny, który jest jednocześnie niepowtarzalnym numerem ewidencyjnym, który znajduje się w lewym górnym rogu drugiej strony Zdrapki, służącym do ewidencji i aktywacji Zdrapki podczas wydawania.
  zdrapka
  2. Czy i jak zdrapki są ewidencjonowane i zabezpieczone przed nieuprawnionym wydaniem?
  Zdrapki są ewidencjonowane w systemie informatycznym Organizatora. Zdrapka przed wydaniem Uczestnikowi jest skanowana przez kasjera w sklepie i tym samym aktywowana w systemie informatycznym Organizatora. Odebranie nagrody jest możliwe wyłącznie na podstawie przekazania Zdrapki, która przy wydaniu jej Uczestnikowi została zeskanowana przez kasjera w sklepie oraz po okazaniu zarejestrowanej Karty MB albo Wirtualnej Karty MB albo Breloku. Kod Promocyjny posiada systemowe powiązanie z Niepowtarzalnym Numerem Ewidencyjnym, numerem transakcji oraz kartą MB, którą Uczestnik użył podczas dokonywania Zakupu Promocyjnego.
  Kasjer przy każdej zmianie kasjerskiej rozliczany jest z wydanych Uczestnikowi Zdrapek oraz Zdrapek przez niego otrzymanych od Uczestnika w celu wydania Nagrody.
  3. Co w przypadku uszkodzenia Zdrapki?
  Uczestnik zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Zdrapki. Zgodnie z regulaminem, zdrapki uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie biorą udziału w loterii.

  Zakup promocyjny

  1. Jaki zakup uprawnia do otrzymania zdrapki?
  Aby otrzymać Zdrapkę/Zdrapki należy dokonać zakupu produktów z danej kategorii produktów (wartość zakupów po uwzględnieniu rabatów i obniżek) objętego jednym paragonem lub jedną fakturą VAT lub jednym rachunkiem uproszczonym, przy jednoczesnym użyciu: Karty MB, albo Breloku, albo Wirtualnej Karty MB, albo numeru telefonu przypisanego do Karty MB albo Wirtualnej Karty MB.
  Kategoria produktów Wartość jednorazowych zakupów dla kategorii Liczba Zdrapek
  Kosmetykimin. 39 PLN1
  Słodyczemin. 39 PLN1
  Suszone owocemin. 39 PLN1
  Mrożonkimin. 39 PLN1
  Napojemin. 39 PLN1
  Konserwy i Słoiki*min. 39 PLN1
  Produkty dla dzieci**min. 99 PLN1
  Kawamin. 99 PLN1
  Detergentymin. 99 PLN1
  Karma dla zwierzątmin. 99 PLN1
  Artykuły Przemysłowe i Tekstylnemin. 99 PLN1
  Ryby świeżemin. 99 PLN1

  * W tym: konserwy, sosy, przeciery, przetwory.
  ** Dotyczy: Pieluchy, Pieluchomajtki, Chusteczki, Jedzenie dla dzieci z wyłączeniem preparatów do początkowego żywienia niemowląt.

  Niezależne od ilości Zdrapek wynikających z powyższej tabeli, przy osiągnięciu określonej wartości zakupów z całego paragonu (z wszystkimi produktami, z wyłączeniem produktów nie biorących udział w loterii) Uczestnik otrzymuje:

  Wartość Liczba zdrapek
  149,00 PLN – 198,99 PLN2
  199,00 PLN – 298,99 PLN3
  299,00 PLN – 398,99 PLN5
  399,00 PLN – 498,99 PLN7
  499,00 PLN i więcej9

  MAKSYMALNIE MOŻNA OTRZYMAĆ 21 ZDRAPEK W RAMACH JEDNORAZOWYCH ZAKUPÓW

  Przykład:
  Klient kupuje:
  40 PLN Mrożonki (1 zdrapka)
  60 PLN Karma dla Psa (brak zdrapki)
  100 PLN Napoje (1 Zdrapka)
  100 PLN Pieluchy ( Produkty dla dzieci 1 Zdrapka)
  50 PLN inne produktu
  Razem 350 PLN ( + 5 zdrapek za przekroczenie progu 299 PLN)
  Klient otrzymuje 8 zdrapek

  2. Czy otrzymam Zdrapki jeżeli osiągnę wartość zakupów 149 PLN, ale nie będzie wśród nich produktów z kategorii Kosmetyki, słodycze, suszone owoce, Mrożonki, Napoje, konserwy i słoiki, Produkty dla dzieci, kawa, Detergenty, Karma dla zwierząt, artykuły przemysłowe i tekstylne, ryby świeże lub ich wartość będzie niższa niż wymagana do otrzymania Zdrapki za zakup produktów z tych kategorii?
  Tak. Warunki otrzymania Zdrapek za wartość zakupów danej kategorii produktowej i całych zakupów traktowane są oddzielne (sumujemy ilość Zdrapek z obu warunków - maksymalna liczba Zdrapek, którą można otrzymać przy jednorazowym zakupie wynosi 21).
  3. Czy wielokrotność kwoty zakupu produktów z danej kategorii uprawnia do otrzymania większej liczby zdrapek?
  Nie. Dokonując za jednym razem zakupu produktów z danej kategorii na łączną kwotę wyższą niż minimalna uprawnia do otrzymania Zdrapki Kupujący otrzymuje zawsze jedną Zdrapkę za zakupy produktów z danej kategorii. Podczas jednej transakcji otrzymanie Zdrapki dla jednej kategorii nie wyklucza otrzymania Zdrapki za zakupy produktów z innej kategorii.
  4. Czy w loterii biorą udział wszystkie produkty/Czy jakieś produkty są wyłączone z zakupów uprawniających do udziału w loterii?
  Ze sprzedaży promocyjnej w Loterii wyłączone są:
  - Napoje alkoholowe, w tym piwo w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165),
  - wyroby tytoniowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 z późn. zm.),
  - preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132),
  - doładowania telefonów komórkowych,
  - doładowania kart podarunkowych.
  5. Czy w loterii można wziąć udział robiąc zakupy w kasach samoobsługowych?
  Tak. W takiej sytuacji informacja o przysługującej liczbie Zdrapek zostanie zapisana na Karcie MB albo odpowiednio na Wirtualnej Karcie MB. Uczestnik Loterii w okresie od 13 marca 2023 r. do dnia 8 kwietnia 2023 r. może odebrać Zdrapki u kasjera w kasie dowolnego sklepu sieci Biedronka. Warunkiem odbioru Zdrapek jest okazanie kasjerowi użytej przy dokonywaniu Zakupu Promocyjnego Karty MB, albo Breloku lub samodzielne zeskanowanie Wirtualnej Karty MB. Po dniu 8 kwietnia 2023 r. odbiór Zdrapek zapisanych na Karcie MB albo Wirtualnej Karty MB nie jest możliwy i prawo do Zdrapek wygasa.
  6. Co w przypadku gdy w sklepie zabraknie Zdrapek?
  W takiej sytuacji informacja o przysługującej liczbie Zdrapek zostanie zapisana na Karcie MB albo odpowiednio na Wirtualnej Karcie MB. Uczestnik Loterii w okresie od 13 marca 2023 r. do dnia 8 kwietnia 2023 r. może odebrać Zdrapki u kasjera w kasie dowolnego sklepu sieci Biedronka. Warunkiem odbioru Zdrapek jest okazanie kasjerowi użytej przy dokonywaniu Zakupu Promocyjnego Karty MB, albo Breloku lub samodzielne zeskanowanie Wirtualnej Karty MB. Po dniu 8 kwietnia 2023 r. odbiór Zdrapek zapisanych na Karcie MB albo Wirtualnej Karty MB nie jest możliwy i prawo do Zdrapek wygasa.

  Nagrody

  1. Jakie nagrody są w loterii/Co można wygrać?

  W loterii przewidziano 3 rodzaje nagród:
  Nagrody główne - 100 nagród pieniężnych każda w wysokości 60 000,00 zł (wraz z dodatkową kwotą pieniężną 6 667,00 zł, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, przy czym dodatkowa kwota pieniężna nie zostanie wydana laureatowi Nagrody tylko będzie przekazana na poczet podatku przez Organizatora).

  Nagrody w postaci produktu

  LP NAZWA NAGRODY WARTOŚĆ BRUTTO LICZBA
  1Mleko Alpro owsiane 1l10,47 zł50 000
  2Mleko UHT 2% Wypasione 1l 3,99 zł200 000
  3Warzywa na patelnię Hortex 450g klasyczne, włoskie6,47 zł50 000
  4Lody Świderki Koral 80ml różne rodzaje2,18 zł200 000
  5Ser żółty w plastrach Królewski Sierpc 135g 5,99 zł200 000
  6Margaryna Smakowita De Luxe 450g 6,47 zł20 000
  7Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz 200g 2,66 zł200 000
  8Ser żółty Rycki Edam Exclusive plastry 135g5,48 zł50 000
  9Serek homogenizowany Bakuś 90g różne rodzaje1,90 zł100 000
  10Kabanosy Tarczyński Exclusive 105g drobiowe, wieprzowe6,47 zł100 000
  11Filet pieczony z kurczaka Duda plastry 200g 8,99 zł50 000
  12Pasztetowa 300g różne rodzaje2,37 zł50 000
  13Śledzik Na Raz Lisner 100g różne rodzaje3,48 zł60 000
  14Pasta Pastella Lisner 80g jajeczna z kurkami, z makreli2,94 zł50 000
  15Hummus Go Vege 160g klasyczny, pomidorowy, paprykowy3,99 zł40 000
  16Pomadka do ust Nivea 4,8g 10,49 zł5 000
  17Herbata Irving 20 torebek różne rodzaje4,99 zł10 752
  18Herbata Teekanne 20 torebek różne rodzaje4,99 zł16 896
  19Kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba 250g 10,99 zł10 000
  20Wafel w czekoladzie Dare 50g 1,42 zł200 000
  21Cukierki M&M's czekoladowe 45g 3,49 zł200 000
  22Cukierki Skittles 38g2,28 zł200 000
  23Herbatnik Papita 33g mleczny1,23 zł200 000
  24Wafle Mega Grześki 48g 1,59 zł200 000
  25Napój Hortex 1l karton różne rodzaje2,09 zł200 000
  26Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1l2,39 zł200 000
  27Mus owocowy Kubuś 100g różne rodzaje2,37 zł200 000
  28Mus Dawtona Drugie Śniadanie 100g różne rodzaje2,18 zł200 000
  29Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1,5l2,85 zł200 000
  30Mus Owolovo 200g różne rodzaje3,29 zł200 000
  31Sok jabłkowy 100% Hortex 1l 3,57 zł200 000
  32Napój gazowany Polo Cocta 2l 3,49 zł100 000
  33Napój gazowany Schweppes Indian Tonic 1,2l5,49 zł100 000
  34Sok Dawtona 300ml różne rodzaje1,99 zł50 000
  35Płatki czekoladowe Hopki Vitanella 500g 6,99 zł20 000
  36Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki 200g4,85 zł150 000
  37Warzywa Bonduelle cieciorka 2x80/2x65g lub kukurydza 2x85g/2x70g4,89 zł10 000
  38Pasta Wawrzyniec 180g różne rodzaje5,48 zł20 000
  39Kostki bulionowe Culineo 120g różne rodzaje1,99 zł100 000
  40Słodki sos chilli Asia Flavours 175/250ml 5,99 zł20 000
  41Pasta do zębów Sensodyne Daily Whitening 100ml 14,99 zł50 000
  42Olej Kujawski smakowy 250ml różne rodzaje6,66 zł20 000
  43Olej słonecznikowy Wyborny 1l 9,99 zł20 000
  44Olej rzepakowy Beskidzki Bielmar 1l 8,99 zł60 000
  45Makaron konjac Asia Style 270g/200g spaghetti, fettuccine4,99 zł200 000
  46Kojący żel do ciała Be Beauty care 99% soku z aloesu 200ml 14,99 zł1 000
  47Mgiełka do ciała Be Beauty care 200ml różne rodzaje9,99 zł1 008
  48Skarpetki złuszczające do stóp Be Beauty care 1 para 6,99 zł1 000
  49Lakier do paznokci hybrydowy, top lub baza Niuqi 5ml różne rodzaje9,99 zł8 960
  50Maska na tkaninie Fantasy Mask Niuqi Young 1szt. różne rodzaje4,99 zł12 960
  51Areozol do mebli Pronto 250ml różne rodzaje9,99 zł26 000
  52Żel pod prysznic Adidas men 400ml różne rodzaje13,99 zł10 000
  53Krem uniwersalny Nivea Men 75ml 9,99 zł10 000
  54Dezodorant damski roll-on Nivea 50ml różne rodzaje14,99 zł10 000
  55Dezodorant roll-on Nivea Men 50ml różne rodzaje14,99 zł10 000
  56Mydło kostka Luksja 90g różne rodzaje1,99 zł30 000
  57Mus owocowy Bobo Frut 90g różne rodzaje2,94 zł200 000
  58Worki na śmieci wiązane Zosia Samosia 60l 18szt. 3,69 zł100 000
  59Kostka do wc fala Agent Max 2szt. różne rodzaje6,29 zł20 000
  60Odświeżacz powietrza Aril 300ml różne rodzaje4,99 zł30 000
  61Rękaw do pieczenia Zosia Samosia 3m 2,69 zł50 000
  62Podgrzewacze zapachowe Aril 18szt. różne rodzaje5,99 zł30 000
  63Emulsja do higieny intymnej Lactacyd 200ml różne rodzaje14,49 zł3 600
  64Żel pod prysznic Be Beauty care 400ml różne rodzaje4,99 zł3 000
  65Żel pod prysznic Skino 400ml różne rodzaje4,99 zł3 000
  66Pasta Colgate Max 75ml różne rodzaje5,99 zł15 000
  67Krem do rąk Garnier 100ml 11,99 zł20 400
  68Przysmak Pedigree Dentastix 110g/128g/154g 8,99 zł10 000
  69Ściereczki nawilżane uniwersalne Mr Magic 80szt. różne rodzaje 6,49 zł30 000
  70Kapsułki do prania Ariel 16/14szt. różne rodzaje29,99 zł20 000
  71Płyn do mycia naczyń Fairy 650ml różne rodzaje6,99 zł20 000
  72Szampon do włosów Head&Shoulders 360ml/400ml różne rodzaje19,99 zł20 000
  73Cif Cleanboost Power & Shine spray 750ml różne rodzaje17,99 zł15 000
  74Zawieszka do wc Domestos Power 5 3x55g różne rodzaje14,99 zł10 000
  75Fix Knorr 44g boloński3,59 zł25 000
  76Fix Knorr 38-46g carbonara, gulasz, 4 sery3,59 zł12 500
  77Fix Knorr 37-70g chiński, spaghetti, kotlety mielone3,59 zł12 500
  78Mydło w kostce Dove 100g różne rodzaje4,49 zł50 000
  79Koncentrat do płukania tkanin Eden 1,8l fresh escape, gold jasmin9,79 zł5 000
  80Koncentrat do płuk. tkanin Eden 1,8l orchidea & lav., vanila & sandal9,79 zł5 000
  81Koncentrat do płukania tkanin Eden sensitive 1,8l sensitive, delicate9,79 zł5 000
  82Kapsułki do prania Ultra uniwersalne trzykomorowe 22szt 17,99 zł5 000
  83Płyn do szyb Mr Magic 750ml różne rodzaje4,99 zł6 000
  84Proszek do prania Ultra 585/650g różne rodzaje6,39 zł5 000
  85Karma dla psa w puszce Puffi 1240g jagnięcina5,65 zł30 000
  86Karma dla psa w puszce Puffi 1240g z drobiem5,65 zł30 000
  87Karma dla psa w puszce Puffi 1240g z wołowiną5,65 zł30 000
  88Karma dla psa w puszce Puffi 1240g z cielęciną5,65 zł30 000
  89Lody Magnum Algida 85ml-120ml almond classic, almond remix5,99 zł35 000
  90Danie makaron Culineo 50-65g różne rodzaje2,47 zł150 000
  91Puree instant Culineo 50-51g różne rodzaje2,47 zł151 204
  92Napój gazowany Cola Original 0,5l1,99 zł100 000
  93Napój energetyczny Be Power classic 250ml 1,89 zł100 000
  94Napój energetyczny Be Power 250ml mojito, sugar free1,89 zł100 000
  95Napój niegazowany Polaris Juicy 500ml różne rodzaje1,67 zł100 000
  96Sok Riviva 330ml pomarańcza, jabłko1,86 zł100 000
  97Sok 100% Riviva Gang Słodziaków 200ml różne rodzaje1,19 zł100 000
  98Sok Miami 300ml różne rodzaje1,19 zł100 000
  99Napój niegazowany o smaku brzoskwiniowym Polaris 500ml 1,29 zł100 000
  100Napój gazowany o smaku cytrynowym Polaris 500ml 1,29 zł100 000
  101Woda mineralna gazowana Polaris plus 1,5l 1,19 zł100 000
  102Woda mineralna lekko gazowana Polaris plus 1,5l 1,19 zł100 000
  103Woda mineralna niegazowana Polaris plus 1,5l 1,19 zł100 000
  104Woda mineralna Polaris sport 750ml 1,39 zł100 000
  105Woda alkaliczna niegazowana Polaris 1l 1,69 zł100 000
  106Baton advocat/ orzech/ kokos Magnetic 39-43G1,48 zł100 000
  107Baton Setters Bonitki 40g różne rodzaje1,67 zł100 000
  108Baton kokosowy Magnetic 50g1,49 zł100 000
  109Czekolada Allegro 100g mleczna/ deserowa/ arachidowa1,99 zł100 000
  110Czekolada Allegro 90g biała1,99 zł100 000
  111Czekolada Allegro 100g nadziewana 1,99 zł100 000
  112Herbatniki Mini Bonitki kids 5x14g0,99 zł100 000
  113Guma do żucia Be Fresh 41,1g/42,9g różne rodzaje1,99 zł100 000
  114Chałwa wanilia/kakao Magnetic 100g różne rodzaje1,99 zł100 000
  115Sezamki classic Bonitki 3x27g1,89 zł100 000
  116Chrupki kukurydziane Miami mix 60/75g różne rodzaje1,19 zł100 000
  117Popcorn do mikrofali Top 100g różne rodzaje1,42 zł100 000
  118Herbata Herbarium 20 torebek melisa, pokrzywa1,99 zł100 000
  119Mus owocowy 100% Vital Fresh 100g dla dzieci po 6m życia różne smaki1,90 zł100 000
  120Mydło w kostce kremowe Linda 90g/100g różne rodzaje1,79 zł100 000
  121Gąbka kąpielowa do masażu Oceania 1szt. różne rodzaje1,29 zł100 000
  122Oliwki zielone drylowane El Toro Rojo 160g/70g 1,76 zł100 000
  123Kisiel Pyszny Kubek Twój Deser 30g różne rodzaje0,99 zł100 000
  124Sos Culineo 30-34g pieczeniowy ciemny, pieczarkowy, jasny, pomidorowy 1,19 zł100 000
  125Musztarda Rikka 210g sarepska, stołowa1,49 zł100 000
  126Sól warzona jodowana Culineo 1kg1,49 zł100 000
  127Zupa Gorąca Chwila Culineo 12-22g różne rodzaje0,99 zł100 000
  128Pasztet drobiowy Delikatesowy 130g różne rodzaje1,23 zł100 000

  Nagrody w postaci doładowania wirtualnego portfela
  LP NAZWA NAGRODY WARTOŚĆ BRUTTO LICZBA
  1DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 5 ZŁ5,00 zł189 620
  2DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 10 ZŁ10,00 zł10 000
  3DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 50 ZŁ50,00 zł5 000
  4DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 100 ZŁ100,00 zł3 000
  5DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 500 ZŁ500,00 zł1 000
  6DOŁADOWANIE WIRTUALNEGO PORTFELA O WARTOŚCI 1000 ZŁ1 000,00 zł500

  2. Czy muszę zapłacić podatek od wygranej nagrody?
  W przypadku nagród, które podlegają opodatkowaniu, Organizator ufundował dla Laureatów dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości podatku i kwotę tę przekazuje bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, rozliczając z nim podatek od nagrody. Laureat nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.
  3. Jak odebrać nagrodę?
  W celu odbioru Nagród należy zachować Zdrapkę oraz zarejestrowaną Karty MB lub Wirtualną Karty MB lub Brelok celem umożliwienia Organizatorowi weryfikację prawidłowości uzyskania Nagrody. Na Karcie MB albo Wirtualnej Karcie MB zapisywane są transakcje obejmujące Zakupy Promocyjne. W razie zniszczenia lub utraty Zdrapki lub dezaktywacji karty MB albo Wirtualnej Karty MB przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. Szczegółowe informacje dotyczące odebrania poszczególnego rodzaju nagród przedstawione są poniżej.
  3a. Jak odebrać nagrodę główną (60 000 zł)?
  W celu otrzymania Nagrody głównej Uczestnik Loterii musi przesłać do dnia 22 kwietnia 2023 (decyduje data stempla pocztowego, jednak dokumenty muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 28 kwietnia 2023), listem poleconym z dopiskiem „Zdrapka” lub przesyłką kurierską na adres biura Organizatora: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa lub dostarczyć bezpośrednio na recepcję biura Organizatora: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa: oryginalną i nieuszkodzoną zwycięską Zdrapkę, wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenie Uczestnika udostępnione przez Organizatora zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenia Uczestnika zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów i weryfikacji prawa do nagrody, najpóźniej do 30 maja 2023, nagroda pieniężna wysyłana jest w formie przelewu bankowego, na podane przez Laureata we wspomnianym oświadczeniu, konto bankowe, które powinno być prowadzone na imię i nazwisko laureata, który wygrał nagrodę.
  3b. Jak odebrać nagrodę produktową?
  Aby odebrać nagrodę produktową należy do 22 kwietnia 2023 udać się do sklepu Biedronka, w którym dostępny jest produkt będący Nagrodą, pobrać go z półki sklepowej, udać się z nim do kasy oraz przekazać go i zgłosić fakt wygrania Nagrody kasjerowi okazując: oryginalną i nieuszkodzoną Zdrapkę, w celu zeskanowania Kodu Promocyjnego ze Zdrapki (Zdrapka zostanie odebrana przez kasjera i dezaktywowana) oraz użytą przy dokonywaniu Zakupu Promocyjnego, w ramach których otrzymano zwycięską Zdrapkę Kartę MB albo Brelok albo podać numer telefonu przypisany do Karty MB lub samodzielnie zeskanować Wirtualną Kartę MB albo podać numer telefonu przypisany do Wirtualnej Karty MB za pomocą których transakcja Zakupu Promocyjnego została zapisana na Karcie MB, nie później jednak, niż przed zakończeniem transakcji.
  W przypadku korzystania z kasy samoobsługowej w Sklepie należy samodzielnie zeskanować: kod z produktu będącego Nagrodą, Kod Promocyjny z Zdrapki (po zeskanowaniu Kodu Promocyjnego ze Zdrapki asystent kas samoobsługowych odbierze Zdrapkę i umożliwi kontynuowanie procesu odbioru Nagrody a Zdrapka zostanie dezaktywowana), użytą przy dokonywaniu Zakupu Promocyjnego, w ramach których otrzymano zwycięską Zdrapkę Kartę MB albo Brelok albo wpisać numer telefonu przypisany do Karty MB lub samodzielnie zeskanować Wirtualną Kartę MB albo wpisać numer telefonu przypisany do Wirtualnej Karty MB za pomocą których transakcja Zakupu Promocyjnego została zapisana na Karcie MB, nie później jednak, niż przed zakończeniem transakcji.
  3c. Jak odebrać nagrodę w postaci doładowania wirtualnego portfela?
  Aby odebrać nagrodę w postaci doładowania wirtualnego portfela, należy do 22 kwietnia 2023 udać się do sieci Biedronka, zgłosić fakt wygrania Nagrody kasjerowi w kasie i okazać: oryginalną i nieuszkodzoną Zdrapkę, w celu zeskanowania Kodu Promocyjnego ze Zdrapki (Zdrapka zostanie odebrana przez kasjera i dezaktywowana) oraz użytą przy dokonywaniu Zakupu Promocyjnego, w ramach których otrzymano zwycięską Zdrapkę Kartę MB albo Brelok lub samodzielnie zeskanować Wirtualną Kartę MB za pomocą których transakcja Zakupu Promocyjnego została zapisana na Karcie MB (nie jest możliwa identyfikacja Uczestnika za pomocą numeru telefonu przypisanego do Karty MB lub Wirtualnej Karty MB) nie później jednak, niż przed zakończeniem transakcji. Odbiór nagrody w postaci doładowania wirtualnego portfela nie jest możliwy w kasie samoobsługowej.
  Środki zapisane w Wirtualnym Portfelu można wykorzystać w terminie do 22 kwietnia 2023r. Szczegółowe zasady wykorzystania środków zapisanych w Wirtualnym Portfelu zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  4. Co w przypadku jeżeli w danym sklepie sieci Biedronka nie ma produktu, który został wygrany?
  Produkt można odebrać do 22 kwietnie 2023 w dowolnym innym sklepie, gdzie jest on dostępny.
  5. Czy mogę otrzymać przelew z nagrodą główną (60 000 zł) na rachunek bankowy innej osoby?
  Numer rachunku podany przez Laureata powinien być rachunkiem prowadzonym na jego imię i nazwisko.

  Reklamacje

  1. Jak mogę złożyć reklamację?
  Reklamacje dotyczące Loterii można zgłaszać do 29 czerwca 2023. Należy to zrobić na piśmie, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres biura Organizatora: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja - Biedronkoloteria” lub pocztą elektroniczną na adres: bok@biedronka.pl z dopiskiem „Reklamacja Biedronkoloteria” (decyduje data wpływu, co nie może nastąpić później niż 29 czerwca 2023 r.).
  2. Ile trwa rozpatrywanie reklamacji? Jak dowiem się o jej wyniku?
  Rozpatrywanie reklamacji następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu, jednak nie później niż do dnia 13 lipca 2023 r. O decyzji Organizatora Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym, w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną.
  3. Jak mogę złożyć reklamację w przypadku wadliwej nagrody produktowej?
  Reklamację można złożyć w sklepie Biedronka lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta sieci Biedronka.
  Zobacz mniej
  Zobacz więcej
  dekor strony dekor strony
  dekor strony dekor strony dekor strony

  Sprawdź wygraną

  Gratulujemy! Zobacz, jak wygląda Twoja nagroda,
  aby bez problemu odnaleźć ją w sklepie!

  Wyszukaj produkt po nazwie

  lub przeglądaj kategorie

  Mleko UHT 2% Wypasione 1 l

  Mleko UHT 2% Wypasione 1 l.

  Warzywa na patelnię Hortex 450 g klasyczne, włoskie

  Warzywa na patelnię Hortex 450 g klasyczne, włoskie

  Lody Świderki Koral 80 ml różne rodzaje

  Lody Świderki Koral 80 ml różne rodzaje

  Ser żółty w plastrach Królewski Sierpc 135 g

  Ser żółty w plastrach Królewski Sierpc 135 g

  Margaryna Smakowita De Luxe 450 g

  Margaryna Smakowita De Luxe 450 g

  Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz 200 g

  Serek homogenizowany o smaku waniliowym Rolmlecz 200 g

  Ser żółty Rycki Edam Exclusive plastry 135 g

  Ser żółty Rycki Edam Exclusive plastry 135 g

  Serek homogenizowany Bakuś 90 g różne rodzaje

  Serek homogenizowany Bakuś 90 g różne rodzaje

  Kabanosy Tarczyński Exclusive 105 g drobiowe, wieprzowe

  Kabanosy Tarczyński Exclusive 105 g drobiowe, wieprzowe

  Filet pieczony z kurczaka Duda plastry 200g

  Filet pieczony z kurczaka Duda plastry 200 g

  Pasztetowa 300 g różne rodzaje

  Pasztetowa 300 g różne rodzaje

  Śledzik Na Raz Lisner 100 g różne rodzaje

  Śledzik Na Raz Lisner 100 g różne rodzaje

  Pasta Pastella Lisner 80 g jajeczna z kurkami, z makreli

  Pasta Pastella Lisner 80 g jajeczna z kurkami, z makreli

  Hummus Go Vege 160 g klasyczny, pomidorowy, paprykowy

  Hummus Go Vege 160 g klasyczny, pomidorowy, paprykowy

  Pomadka do ust Nivea 4,8 g

  Pomadka do ust Nivea 4,8 g

  Herbata Irving 20 torebek różne rodzaje

  Herbata Irving 20 torebek różne rodzaje

  Herbata Teekanne 20 torebek różne rodzaje

  Herbata Teekanne 20 torebek różne rodzaje

  Kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba 250 g

  Kawa mielona Mocca Fix Gold Woseba 250 g

  Wafel w czekoladzie Dare 50 g

  Wafel w czekoladzie Dare 50 g

  Cukierki M&M's czekoladowe 45 g

  Cukierki M&M's czekoladowe 45 g

  Cukierki Skittles 38 g

  Cukierki Skittles 38 g

  Herbatnik Papita 33 g mleczny

  Herbatnik Papita 33 g mleczny

  Wafle Mega Grześki 48 g

  Wafle Mega Grześki 48 g

  Napój Hortex 1 l. karton różne rodzaje

  Napój Hortex 1 l. karton różne rodzaje

  Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1 l.

  Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1 l.

  Mus owocowy Kubuś 100 g różne rodzaje

  Mus owocowy Kubuś 100 g różne rodzaje

  Mus Dawtona Drugie Śniadanie 100 g różne rodzaje

  Mus Dawtona Drugie Śniadanie 100 g różne rodzaje

  Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1,5 l.

  Woda mineralna niegazowana Muszynianka 1,5 l.

  Mus Owolovo 200 g różne rodzaje

  Mus Owolovo 200 g różne rodzaje

  Sok jabłkowy 100% Hortex 1 l.

  Sok jabłkowy 100% Hortex 1 l.

  Napój gazowany Polo Cocta 2 l.

  Napój gazowany Polo Cocta 2 l.

  Napój gazowany Schweppes Indian Tonic 1,2 l.

  Napój gazowany Schweppes Indian Tonic 1,2 l.

  Sok Dawtona 300 ml różne rodzaje

  Sok Dawtona 300 ml różne rodzaje

  Płatki czekoladowe Hopki Vitanella 500 g

  Płatki czekoladowe Hopki Vitanella 500 g

  Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki 200 g

  Koncentrat pomidorowy 30% Pudliszki 200 g

  Warzywa Bonduelle cieciorka 2x80/2x65g lub kukurydza 2x85g/2x70g

  Warzywa Bonduelle cieciorka 2x80/2x65g lub kukurydza 2x85g/2x70g

  Pasta Wawrzyniec 180 g różne rodzaje

  Pasta Wawrzyniec 180 g różne rodzaje

  Nie-Mleko Alpro owsiane 1 l.

  Nie-Mleko Alpro owsiane 1 l.

  Kostki bulionowe Culineo 120 g różne rodzaje

  Kostki bulionowe Culineo 120 g różne rodzaje

  Słodki sos chilli Asia Flavours 175/250 ml

  Słodki sos chilli Asia Flavours 175/250 ml

  Pasta do zębów Sensodyne Daily Whitening 100 ml

  Pasta do zębów Sensodyne Daily Whitening 100 ml

  Olej Kujawski smakowy 250 ml różne rodzaje

  Olej Kujawski smakowy 250 ml różne rodzaje

  Olej słonecznikowy Wyborny 1 l.

  Olej słonecznikowy Wyborny 1 l.

  Olej rzepakowy Beskidzki Bielmar 1 l.

  Olej rzepakowy Beskidzki Bielmar 1 l.

  Makaron konjac Asia Style 270 g/200 g spaghetti, fettuccine

  Makaron konjac Asia Style 270 g/200 g spaghetti, fettuccine

  Kojący żel do ciała Be Beauty care 99% soku z aloesu 200 ml

  Kojący żel do ciała Be Beauty care 99% soku z aloesu 200 ml

  Mgiełka do ciała Be Beauty care 200 ml różne rodzaje

  Mgiełka do ciała Be Beauty care 200 ml różne rodzaje

  Skarpetki złuszczające do stóp Be Beauty care 1 para

  Skarpetki złuszczające do stóp Be Beauty care 1 para

  Lakier do paznokci hybrydowy, top lub baza Niuqi 5 ml różne rodzaje

  Lakier do paznokci hybrydowy, top lub baza Niuqi 5 ml różne rodzaje

  Maska na tkaninie Fantasy Mask Niuqi Young 1 szt. różne rodzaje

  Maska na tkaninie Fantasy Mask Niuqi Young 1 szt. różne rodzaje

  Areozol do mebli Pronto 250 ml różne rodzaje

  Areozol do mebli Pronto 250 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Adidas men 400 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Adidas men 400 ml różne rodzaje

  Krem uniwersalny Nivea Men 75 ml

  Krem uniwersalny Nivea Men 75 ml

  Dezodorant damski roll-on Nivea 50 ml różne rodzaje

  Dezodorant damski roll-on Nivea 50 ml różne rodzaje

  Dezodorant roll-on Nivea Men 50 ml różne rodzaje

  Dezodorant roll-on Nivea Men 50 ml różne rodzaje

  Mydło kostka Luksja 90 g różne rodzaje

  Mydło kostka Luksja 90 g różne rodzaje

  Mus owocowy Bobo Frut 90 g różne rodzaje

  Mus owocowy Bobo Frut 90 g różne rodzaje

  Worki na śmieci wiązane Zosia Samosia 60 l 18 szt.

  Worki na śmieci wiązane Zosia Samosia 60 l. 18 szt.

  Kostka do wc fala Agent Max 2 szt. różne rodzaje

  Kostka do wc fala Agent Max 2 szt. różne rodzaje

  Odświeżacz powietrza Aril 300 ml różne rodzaje

  Odświeżacz powietrza Aril 300 ml różne rodzaje

  Rękaw do pieczenia Zosia Samosia 3 m

  Rękaw do pieczenia Zosia Samosia 3 m

  Podgrzewacze zapachowe Aril 18 szt. różne rodzaje

  Podgrzewacze zapachowe Aril 18 szt. różne rodzaje

  Emulsja do higieny intymnej Lactacyd 200 ml różne rodzaje

  Emulsja do higieny intymnej Lactacyd 200 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Be Beauty care 400 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Be Beauty care 400 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Skino 400 ml różne rodzaje

  Żel pod prysznic Skino 400 ml różne rodzaje

  Pasta Colgate Max 75 ml różne rodzaje

  Pasta Colgate Max 75 ml różne rodzaje

  Krem do rąk Garnier 100 ml

  Krem do rąk Garnier 100 ml

  Przysmak Pedigree Dentastix 110 g/128 g/154 g

  Przysmak Pedigree Dentastix 110 g/128 g/154 g

  Ściereczki nawilżane uniwersalne Mr Magic 80 szt- różne rodzaje

  Ściereczki nawilżane uniwersalne Mr Magic 80 szt - różne rodzaje

  Kapsułki do prania Ariel 16/14 szt. różne rodzaje

  Kapsułki do prania Ariel 16/14 szt. różne rodzaje

  Płyn do mycia naczyń Fairy 650 ml różne rodzaje

  Płyn do mycia naczyń Fairy 650 ml różne rodzaje

  Szampon do włosów Head&Shoulders 360 ml/400 ml różne rodzaje

  Szampon do włosów Head&Shoulders 360 ml/400 ml różne rodzaje

  Cif Cleanboost Power & Shine spray 750 ml różne rodzaje

  Cif Cleanboost Power & Shine spray 750 ml różne rodzaje

  Zawieszka do wc Domestos Power 5 3x55 g różne rodzaje

  Zawieszka do wc Domestos Power 5 3x55 g różne rodzaje

  Fix Knorr 44g boloński

  Fix Knorr 44 g boloński

  Fix Knorr 38-46g carbonara, gulasz, 4 sery

  Fix Knorr 38-46 g carbonara, gulasz, 4 sery

  Fix Knorr 37-70g chiński, spaghetti, kotlety mielone

  Fix Knorr 37-70 g chiński, spaghetti, kotlety mielone

  Mydło w kostce Dove 100g róźne rodzaje

  Mydło w kostce Dove 100 g róźne rodzaje

  Koncentrat do płukania tkanin Eden 1,8 l fresh escape, gold jasmin

  Koncentrat do płukania tkanin Eden 1,8 l. fresh escape, gold jasmin

  Koncentrat do płuk. tkanin Eden 1,8 l orchidea & lav., vanila & sandal

  Koncentrat do płuk. tkanin Eden 1,8 l. orchidea & lav., vanila & sandal

  Koncentrat do płukania tkanin Eden sensitive 1,8 l sensitive, delicate

  Koncentrat do płukania tkanin Eden sensitive 1,8 l. sensitive, delicate

  Kapsułki do prania Ultra uniwersalne trzykomorowe 22 szt

  Kapsułki do prania Ultra uniwersalne trzykomorowe 22 szt.

  Płyn do szyb Mr Magic 750 ml różne rodzaje

  Płyn do szyb Mr Magic 750 ml różne rodzaje

  Proszek do prania Ultra 585/650g różne rodzaje

  Proszek do prania Ultra 585/650 g różne rodzaje

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g jagnięcina

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g jagnięcina

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z drobiem

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z drobiem

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z wołowiną

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z wołowiną

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z cielęciną

  Karma dla psa w puszce Puffi 1240 g z cielęciną

  Lody Magnum Algida 85 ml-120 ml almond classic, almond remix

  Lody Magnum Algida 85 ml - 120 ml almond classic, almond remix

  Danie makaron Culineo 50-65 g różne rodzaje

  Danie makaron Culineo 50-65 g różne rodzaje

  Puree instant Culineo 50-51 g różne rodzaje

  Puree instant Culineo 50-51 g różne rodzaje

  Napój gazowany Cola Original 0,5 l.

  Napój gazowany Cola Original 0,5 l.

  Napój energetyczny Be Power classic 250 ml

  Napój energetyczny Be Power classic 250 ml

  Napój energetyczny Be Power 250 ml mojito, sugar free

  Napój energetyczny Be Power 250 ml mojito, sugar free

  Napój niegazowany Polaris Juicy 500 ml różne rodzaje

  Napój niegazowany Polaris Juicy 500 ml różne rodzaje

  Sok Riviva 330 ml pomarańcza, jabłko

  Sok Riviva 330 ml pomarańcza, jabłko

  Sok 100% Riviva Gang Słodziaków 200 ml różne rodzaje

  Sok 100% Riviva Gang Słodziaków 200 ml różne rodzaje

  Sok Miami 300 ml różne rodzaje

  Sok Miami 300 ml różne rodzaje

  Napój niegazowany o smaku brzoskwiniowym Polaris 500 ml

  Napój niegazowany o smaku brzoskwiniowym Polaris 500 ml

  Napój gazowany o smaku cytrynowym Polaris 500 ml

  Napój gazowany o smaku cytrynowym Polaris 500 ml

  Woda mineralna gazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna gazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna lekko gazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna lekko gazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna niegazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna niegazowana Polaris plus 1,5 l.

  Woda mineralna Polaris sport 750 ml

  Woda mineralna Polaris sport 750 ml

  Woda alkaliczna niegazowana Polaris 1 l.

  Woda alkaliczna niegazowana Polaris 1 l.

  Baton advocat / orzech / kokos Magnetic 39-43G

  Baton advocat / orzech / kokos Magnetic 39-43 g

  Baton Setters Bonitki 40 g różne rodzaje

  Baton Setters Bonitki 40 g różne rodzaje

  Baton kokosowy Magnetic 50 g

  Baton kokosowy Magnetic 50 g

  Czekolada Allegro 100g mleczna / deserowa / arachidowa

  Czekolada Allegro 100 g mleczna / deserowa / arachidowa

  Czekolada Allegro 90 g biała

  Czekolada Allegro 90 g biała

  Czekolada Allegro 100g nadziewana

  Czekolada Allegro 100 g nadziewana

  Herbatniki Mini Bonitki kids 5x14 g

  Herbatniki Mini Bonitki kids 5x14 g

  Guma do żucia be fresh 41,1g/42,9g różne rodzaje

  Guma do żucia be fresh 41,1 g/42,9 g różne rodzaje

  Chałwa wanilia / kakao Magnetic 100g różne rodzaje

  Chałwa wanilia / kakao Magnetic 100 g różne rodzaje

  Sezamki classic Bonitki 3x27 g

  Sezamki classic Bonitki 3x27 g

  Chrupki kukurydziane Miami mix 60/75 g różne rodzaje

  Chrupki kukurydziane Miami mix 60/75 g różne rodzaje

  Popcorn do mikrofali Top 100 g różne rodzaje

  Popcorn do mikrofali Top 100 g różne rodzaje

  Herbata Herbarium 20 torebek melisa, pokrzywa

  Herbata Herbarium 20 torebek melisa, pokrzywa

  Mus owocowy 100% Vital Fresh 100 g dla dzieci po 6m-cu życia różne smaki

  Mus owocowy 100% Vital Fresh 100 g dla dzieci po 6m-cu życia różne smaki

  Mydło w kostce kremowe Linda 90 g/100 g różne rodzaje

  Mydło w kostce kremowe Linda 90 g/100 g różne rodzaje

  Gąbka kąpielowa do masażu Oceania 1 szt. różne rodzaje

  Gąbka kąpielowa do masażu Oceania 1 szt. różne rodzaje

  Oliwki zielone drylowane El Toro Rojo 160 g/70 g

  Oliwki zielone drylowane El Toro Rojo 160 g/70 g

  Kisiel Pyszny Kubek Twój Deser 30 g różne rodzaje

  Kisiel Pyszny Kubek Twój Deser 30 g różne rodzaje

  Sos Culineo 30-34g pieczeniowy ciemny, pieczarkowy, jasny, pomidorowy

  Sos Culineo 30-34 g pieczeniowy ciemny, pieczarkowy, jasny, pomidorowy

  Musztarda Rikka 210 g sarepska, stołowa

  Musztarda Rikka 210 g sarepska, stołowa

  Sól warzona jodowana Culineo 1 kg

  Sól warzona jodowana Culineo 1 kg

  Zupa Gorąca Chwila Culineo 12-22 g różne rodzaje

  Zupa Gorąca Chwila Culineo 12-22 g różne rodzaje

  Pasztet drobiowy Delikatesowy 130 g różne rodzaje

  Pasztet drobiowy Delikatesowy 130 g różne rodzaje

   z 
  Więcej

  Partnerzy:

  Twix
  Orbit
  Milka
  Kamis
  Actimel
  Duda
  Mlekovita
  Pringles
  Wedel
  Żywiec Zdrój
  Jacobs
  Hortex
  Tymbark
  Przysnacki
  Persil
  Kubuś
  7days