Biedronka

Pobierz aplikację i oszczędzaj!

biedronka home

Twój sklep

Wybierz swój sklep
i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

  Komunikaty dla klientów

  30.12.2022

  Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie Biedronka od 1.01.2023 r.

  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i zastępuje Regulamin zwrotu towarów pełnowartościowych oraz reklamacji towarów niepełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka z dnia 7 września 2022 r. Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 1.01.2023 r.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zwrotów towarów pełnowartościowych oraz składania reklamacji dotyczących Towarów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych niezgodnych z umową zakupionych w sklepach stacjonarnych należących do sieci Biedronka.
  2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć:

  Sprzedawca – Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222483, REGON: 630303023, NIP: 7791011327, kapitał zakładowy w wysokości 798.214.120,00 zł opłacony w całości;

  Klient – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta i Przedsiębiorca;

  Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Towar od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która nabywa towar od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Przedsiębiorca na prawach konsumenta - Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Towar od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  Regulamin - niniejszy regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepach stacjonarnych sieci Biedronka;

  Towar - asortyment będący w ofercie sklepów stacjonarnych Biedronka;

  Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

  Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

  Usługa cyfrowa – usługę pozwalającą konsumentowi na: a wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

   

  1. ZWROT TOWARÓW PEŁNOWARTOŚCIOWYCH (TOWAR BEZ WAD)
  1. Zwrot Towarów pełnowartościowych i związana z tym wypłata gotówki może być dokonywana wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty zakupu.
  2. Klienci mogą dokonać zwrotu Towarów pełnowartościowych zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych, a Towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać zwrócony wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna jest na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu.

   Klienci mogą dokonać zwrotu pełnowartościowych Towarów zakupionych w sklepach Biedronka za wyjątkiem następujących artykułów:
   a. Wszystkie spożywcze (w tym dziecięce i suplementy diety);
   b. Kwiaty (doniczkowe, cięte, krzewy i drzewka);
   c. Alkohol i papierosy;
   d. Środki higieny osobistej (papier toaletowy, podpaski, pieluchy itp.);
   e. Tablety, telefony komórkowe, komputery, pendrive, karty pamięci, kamery, aparaty, nawigacje GPS, konsole do gier, urządzenia z możliwością zapisu danych;
   f. Kosmetyki, chemia gospodarcza;
   g. Książki oraz czasopisma;
   h. Doładowania telefonów komórkowych;
   i. Gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe i płyty;
   j. Bielizna, skarpetki, rajstopy, stroje kąpielowe, piżamy;
   k. Środki farmaceutyczne.
    
  3. Zwrotu Towaru pełnowartościowego dokonać można po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków, z uwzględnieniem punktu 2 a) - k) powyżej:
   a. Klient posiada oryginał dowodu zakupu,
   b. Zwracany Towar jest w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym,
   c. Zwracany Towar nie posiada śladów użytkowania,
   d. Zwracany Towar jest kompletny,
   e. Zwracany Towar posiada oryginalne metki (dotyczy towarów tekstylnych).
    
  4. Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja dotycząca sprzedaży na kasach z obsługą, w której Klient chce zrezygnować z zakupu pełnowartościowych Towarów zaraz po dokonaniu płatności. Taka możliwość istnieje w sytuacji wyłącznie, gdy Klient nie odszedł od kasy. W takiej sytuacji można dokonać zwrotu Towarów pełnowartościowych – zwrot może dotyczyć każdego zakupionego Towaru za wyjątkiem wszystkich produktów z kategorii:
   a. mroźni i chłodni wraz z RTE (produkty gotowe do spożycia);
   b. mięsa i ryb;
   c. owoców i warzyw;
   d. pieczywa;
   e. artykułów spożywczych dla dzieci;
   f. środków farmaceutycznych.
    
  5. Za zwrócony Towar Klient otrzymuje jego równowartość, tożsamą z kwotą na przedłożonym oryginale dowodu zakupu.
    
  6. Jeżeli Klient zgłasza chęć wymiany Towaru pełnowartościowego, a produkt spełnia powyższe warunki i jest dostępny w sklepie, można dokonać wymiany Towaru na inny o tym samym indeksie (wymianie nie podlegają Towary wskazane w punkcie 2 a) - k) powyżej). W przypadku, gdy wymieniany Towar posiada inny numer indeksu niż produkt zwracany należy dokonać zwrotu Towaru i zakupić nowy.
    
  7. Istnieje możliwość zwrotu gotówki za niezużyte doładowanie prepaid tylko w przypadku, gdy: – pracownik błędnie nabije wartość lub sieć doładowania, – kod doładowań jest nieczytelny, zamazany lub nastąpi uszkodzenie doładowania przez pracownika.
    
  8. Sklep Biedronka zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zwrotów Towarów, które nie spełniają wyżej wymienionych zasad.
  9. Uczestnictwo w niektórych akcjach marketingowych (w tym również wyprzedażach) organizowanych w sieci sklepów Biedronka może skutkować brakiem możliwości zwrotu Towaru pełnowartościowego. Szczegóły dotyczące zwrotu Towaru znajdują się w regulaminach akcji marketingowych (dostępnych na stronie internetowej www.biedronka.pl lub w sklepie Biedronka) lub na innych materiałach marketingowych.

   

  1. REKLAMACJE TOWARÓW, TREŚCI CYFROWYCH i USŁUG CYFROWYCH NIEZGODNYCH Z UMOWĄ

   

  1. Postanowienia ogólne
  1. Klienci mogą złożyć reklamację dotyczącą Towarów niezgodnych z umową/wadliwych zakupionych w sklepach Biedronka na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, za wyjątkiem sklepów franczyzowych. Towar zakupiony w sklepach franczyzowych może zostać reklamowany wyłącznie w sklepie, w którym dokonano zakupu. Aktualna lista sklepów franczyzowych dostępna na stronie www.biedronka.pl/sklepy, a informacja o zakupie dokonanym w sklepie franczyzowym znajduje się na dowodzie zakupu.
  2. Reklamacje mogą być także zgłaszane poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki:
  • kontakt telefoniczny 800 080 010* (z telefonu stacjonarnego)

    (22) 205 33 00** (z telefonu komórkowego lub z zagranicy)

  *połączenie bezpłatne, ** opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów

  1. Reklamacje mogą być składane na podstawie przepisów dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, rękojmi lub na podstawie gwarancji, jeżeli Towar niezgodny z umową objęty jest gwarancją.
  2. Przy składaniu reklamacji Klient powinien wskazać: podstawę reklamacji (brak zgodności Towaru z umową/brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową/rękojmia/gwarancja), imię i nazwisko, dane kontaktowe, datę zakupu, cenę zakupu, nazwę Towaru, opis wady, datę/czas ujawnienia wady, swoje żądanie.
  3. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta wynosi:

  - w przypadku reklamacji z tytułu braku zgodności Towaru z umową/braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową/rękojmi - 14 dni.

  - w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji - szczegółowe terminy i zasady reguluje karta gwarancyjna.

   

  1. Brak zgodności Towaru z umową
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
  2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
  3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
  5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.  
  7. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
  9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
   3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności Towar z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
  10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umowa pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
  11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne w skutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny.
  12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
  13. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  15. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności oryginału lub kopii paragonu, faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji, lub historii transakcji zapisanej w aplikacji mobilnej Biedronka.
  16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  17. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

   

  1. Brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
  2. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową,  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
  3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
  4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
  5. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez  Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
  6. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową,  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
   2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową;
   3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
   4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
  7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
  9. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu  Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że  Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  12. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową określonego w punkcie 11 powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

   

  1. Rękojmia
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady towarów zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności w oparciu o art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
  2. W przypadku reklamowania towaru niepełnowartościowego/wadliwego na podstawie rękojmi możliwe jest zgłoszenie przez Przedsiębiorcę żądania:
   1. naprawy,
   2. wymiany,
   3. obniżenia ceny (obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady),
   4. odstąpienia od umowy tj. zwrotu gotówki (jeżeli wada jest istotna).
  3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  4. W przypadku żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Przedsiębiorcy jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  5. Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Przedsiębiorcy.
  7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
  8. W terminach określonych w pkt. 7 Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
  9. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się dostarczenie przez Przedsiębiorcę wadliwego produktu do sprzedawcy oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności oryginału lub kopii paragonu, faktury VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji, lub historii transakcji zapisanej w Aplikacji Mobilnej Biedronki.

   

  1. Gwarancja

  W przypadku reklamowania Towaru wadliwego na podstawie gwarancji to gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klient ma prawo złożyć reklamację na podstawie gwarancji w terminie i na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Karta gwarancyjna może być integralną częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem. Załączony do zakupionego Towaru dokument gwarancyjny Klient może podbić w dogodnym dla niego terminie (jeżeli jest to konieczne), nie później jednak niż podczas reklamowania danego Towaru.

   

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Klient może samodzielnie sprawdzić status złożonej reklamacji poprzez wejście na stronę internetową www.biedronka.pl/pl/status-reklamacji lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Biedronki.
  2. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym momencie, w przypadku wystąpienia ważnego powodu jakim jest:

  a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

  b. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

  c. bezpieczeństwo, w tym zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

  d. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

  e. poprawa obsługi Klientów;

  f. zmiana w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

  g. konieczność skorygowania sformułowań niejasnych lub budzących wątpliwości lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie.

   

  1. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów, udostępniając zmieniony Regulamin na stronie internetowej www.biedronka.pl w zakładce „Zwroty i reklamacje” oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od daty jego publikacji.
  2. Zwroty i reklamacje dotyczące Towarów będących przedmiotem umowy sprzedaży zawartej przed dniem wejścia w życie zmian są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w chwili zawarcia umowy.
  3. Jeronimo Martins Polska S.A. wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w zakresie reklamacji Towarów niepełnowartościowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823). W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej reklamacji lub pozostającego w związku z nią, konsument może skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Inspekcji Handlowej (http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html), bądź wytoczyć powództwo przed właściwy sąd powszechny.
  Powrót do komunikatów