NOWA OFERTA
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE
ROZRYWKA
NEWSLETTER
NASZE MARKI
MOJA BIEDRONKA

MENU

TARCZA BIEDRONKI

ANTYINFLACYJNA

ZAWSZE NISKIE CENY!

TO NASZE ZOBOWIĄZANIE!

Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie,

ZWRÓCIMY WAM

RÓŻNICĘ

Codziennie Razem

Zasady Tarczy obowiązują do 30.06.2022 r. Szczegóły, w tym lista produktów oferowanych w związku z Tarczą i wyłączenia w regulaminie

Pobierz listę produktów i regulamin promocji
Pobierz formularz zgłoszenia

GWARANTUJEMY

NIE PODNIESIEMY CEN

produktów z naszej listy aż do końca czerwca.

Jak mogę ubiegać się o zwrot różnicy w cenie regularnej?

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Wykonaj wyraźne zdjęcia/skany dowodów zakupu produktu w Biedronce oraz dowodu zakupu Produktu Porównywanego w Sklepie Konkurencyjnym

Wykonaj zdjęcia Produktu Porównywanego w szczególności jego etykiety ze składem

Pobierz formularz stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Akcji, wypełnij go oraz zapisz w formie elektronicznej.

Wyślij swoje zgłoszenie na adres niskieceny@biedronka.pl załączając dokumenty, o których mowa w Kroku 2 i 3*

Prześlij oryginały dowodów zakupu, o których mowa w kroku 2 na adres: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa wpisując na kopercie „Dotyczy zgłoszenia nr xxxxx”, gdzie w miejsce „xxxxx” należy wpisać numer otrzymany od Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia maila wysłanego zgodnie z krokiem 4

Krok 4

Krok 5

* Limit zakupu danego Produktu uprawniającego do zwrotu różnicy, o której mowa w ust. 3 powyżej wynosi 20 sztuk lub kilogramów dziennie. Ponadto, w przypadku gdy zakupione ilości Produktu Porównywanego i Produktu będą się różnić, do zwrotu różnicy, o której mowa w ust. 3 powyżej uprawniać będzie mniejsza z zakupionych ilości.

Uwaga – dodatkowo możemy poprosić o przesłanie zdjęcia, o którym mowa w kroku 1.

FAQ

Czy celowo podnieśliście ceny przed wprowadzeniem tarczy – żeby teraz zamrozić wyższe?

Biedronka utrzymuje stale niskie ceny a jakiekolwiek ewentualne ich wzrosty wynikają z podwyżek niezależnych od sieci, np. cen surowców, energii lub transportu. Jednoznacznie podkreślamy, że nie ma mowy o celowym podnoszeniu cen, które zawsze są tak niskie jak tylko pozwala na to sytuacja rynkowa. Dodatkowo zaznaczamy, że w dobie wysokiej inflacji celem Tarczy Biedronki Inflacyjnej jest jeszcze skuteczniejsze zapewnienie najniższych cen w sklepach sieci i wyhamowanie wzrostu cen na rynku. Gwarancja najniższej ceny najczęściej kupowanych produktów i gwarancja niepodnoszenia ich ceny do końca czerwca dotyczy ponad 150 produktów.

Ile produktów obejmie akcja Biedronki?

Akcja „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” obejmuje ponad 150 produktów, dla których ceny regularne powinny być najniższe w Polsce i nie wzrosną do końca czerwca. Tarcza obowiązuje od 12 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. włącznie. Gwarancja braku wzrostu ceny nie dotyczy jedynie produktów z kategorii ultra fresh: owoców, warzyw, świeżych ryb, świeżego mięsa, z uwagi na fakt, iż powyższe produkty należą do kategorii szybko rotującej, o bardzo krótkiej przydatności do spożycia, łatwo psujące się, cechujące się dużą dynamiką zmienności cen, co w konsekwencji rzutuje na nieprzewidywalność i zmienność ich cen.

Dla jakich produktów można ubiegać się o zwrot różnicy w cenie?

To ponad 150 produktów najczęściej wybieranych przez klientów Biedronki. Lista tych produktów jest wymieniona w załączniku 1 do Regulaminu akcji, który dostępny jest na stronie www.biedronka.pl/tarcza.

W jakiej sytuacji mogę ubiegać się o zwrot różnicy w cenie regularnej?

Zgodnie z regulaminem akcji Tarcza Biedronki Antyinflacyjna, który dostępny jest na stronie www.biedronka.pl/tarcza o zwrot różnicy w cenie można ubiegać się w przypadku zakupu w sklepie Biedronka jednego z produktów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz zakupie w tym samym tygodniu (liczonym od poniedziałku do niedzieli) produktu porównywanego w sklepie konkurencyjnym, o ile jego cena regularna była niższa niż w sklepie Biedronka.

Co oznacza cena regularna?

Cena regularna oznacza cenę regularną brutto produktu pełnowartościowego (z wyłączeniem wyprzedaży, rabatów, promocji, upustów, akcji specjalnych, akcji lojalnościowych itp.).

W jaki sposób nastąpi zwrot ewentualnej różnicy w cenie?

Jeśli klient kupi taki sam produkt lub produkt odpowiadający produktowi marki własnej Biedronki (lista znajduje się w regulaminie) w innym sklepie konkurencyjnym (lista sklepów znajduje się w regulaminie) w niższej cenie regularnej sieć Biedronka zwróci mu różnicę. Aby to zgłosić, klient samodzielnie musi przesłać na adres niskieceny@biedronka.pl wypełnione zgłoszenie (załącznik do regulaminu) oraz skany lub zdjęcia oryginałów obu paragonów (z Biedronki i sklepu konkurencyjnego). Zwrot różnicy będzie się odbywał przez e-kod. Zasady akcji i wyłączenia znajdują się w regulaminie. Następnie po otrzymaniu zwrotnie od organizatora akcji potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem, uczestnik akcji zobowiązany jest przesłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania od organizatora tego numeru, oryginały w.w. dowodów zakupu listownie na adres biura organizatora: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Dolna 3, 00-773 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dotyczy zgłoszenia nr xxxxx”, gdzie w miejsce „xxxxx” należy wpisać numer otrzymany od Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Dlaczego Biedronka żąda papierowego paragonu? Czy nie utrudniacie w ten sposób celowo uzyskanie zwrotu?

Taka procedura jest to konieczne do przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom.

Co to jest sklep konkurencyjny?

To sklep należący do sieci LIDL, KAUFLAND, ALDI, TOPAZ, AUCHAN, CARREFOUR, POLO MARKET, DINO, STOKROTKA, DELIKATESY CENTRUM, NETTO, ARHELAN, INTERMARCHE, ŻABKA, ROSSMANN.

Jaki jest czas na wykorzystanie e-kodu?

Uczestnik może wykorzystać otrzymany e-kod (na zakup dowolnych towarów) wyłącznie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania, tj. wysłania przez organizatora wiadomości e-mail z e-kodem. E-kod należy okazać kasjerowi w czasie dokonywania płatności, lub użyć na kasie samoobsługowej zaznaczając opcję płatności e-kodem.

Co oznacza produkt porównywalny?

To produkt dostępny w ofercie sklepu konkurencyjnego identyczny (taki sam) jak produkt, z zastrzeżeniem,iż w przypadku produktu, z kategorii produktów marki własnej Biedronki za produkt porównywany uważany będzie produkt dostępny w sklepie konkurencyjnym posiadający takie same cechy porównawcze jak produkt, m.in. masa netto/objętość netto/liczba sztuk, rodzaj opakowania, rodzaj elementu, odmiana, rodzaj chowu, skład,wartość odżywcza, proces uprawy/produkcji, kraj produkcji/przetwarzania, cechy sensoryczne, użytkowe, posiadane certyfikaty/opinie. Szczegółowa lista cech porównawczych dla każdego produktu porównywanego została wskazana w załączniku1do Regulaminu.

Jak jest liczona odległość między Biedronką, a sklepem konkurencyjnym?

Zgodnie z Regulaminem, sklep konkurencyjny – oznacza sklep stacjonarny sieci wskazanej w załączniku 2 do Regulaminu, z zastrzeżeniem,iż w przypadku zakupu przez uczestnika produktów z kategorii ultra fresh, które ze względu na swoją specyfikę mogą być dostarczane lokalnie, tj. owoców, warzyw, świeżych ryb lub świeżego mięsa, przez sklep konkurencyjny uważany będzie sklep stacjonarny sieci wskazanej w załączniku 2 do Regulaminu znajdujący w odległości nie większej niż w promieniu do 8 minut jazdy samochodem od sklepu Biedronka, w którym Uczestnik dokonał zakupu Produktu z kategorii ultra fresh. Czas jazdy samochodem, o którym mowa powyżej liczony jest według danych podanych w serwisie Google Maps.

Jak liczony jest okres, w którym należy dokonać zakupów w Biedronce i sklepie konkurencyjnym?

I jedne, i drugie zakupy muszą się odbyć w tym samym tygodniu kalendarzowym liczonym od poniedziałku do niedzieli.

Czy produkty o innych gramaturach mogą być porównane po przeliczeniu gramatury?

Nie – produkty porównywane powinny mieć te same gramatury. Wyjątek stanowią produkty sprzedawane na wagę (np. owoce i warzywa, mięso).

Gdzie mogę znaleźć zasady akcji Tarcza Biedronki Antyinflacyjna?

Zobacz więcej filmów

Copyright 2022 Jeronimo Martins Polska S.A.