GAMA PRODUKTÓW

DYREKTYWA SUP

Nowe oznaczenia na produktach - w trosce o środowisko

Bądźmy odpowiedzialni i wyrzucajmy mądrze. Pamiętaj, że wyrzucając zużyty produkt w odpowiedni sposób masz realny wpływ na środowisko.

Nie ma planety B!

Czym jest dyrektywa SUP i grafiki, które pojawią się na opakowaniach? Jaki jest ich cel?

Wyroby jednorazowego użytku

(SUP – ang. Single Use Plastic)

w tym również produkty higieniczne, stanowią dużą część odpadów w środowisku morskim. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko powstała, aby minimalizować szkodliwy wpływ produktów jednorazowych na środowisko, w szczególności środowisko morskie.

Jednym z założeń dyrektywy jest edukacja konsumentów w zakresie poprawnego pozbywanie się odpadów zawierających plastik – również poprzez umieszczenie odpowiednich grafik na opakowaniach.Treść dyrektywy dostępna jest na stronie: LINK

Jak będzie wyglądało specjalne oznakowanie na opakowaniach m.in. podpasek, tamponów czy chusteczek nawilżanych i co ono oznacza?

Jak będzie wyglądało specjalne oznakowanie na opakowaniach m.in. podpasek, tamponów czy chusteczek nawilżanych i co ono oznacza?

będą informowały o skutkach dla środowiska w razie nieprawidłowego pozbycia się zużytych produktów

z danym oznakowaniem. Odpowiedzialne pozbywanie się i niespłukiwanie produktów w toalecie uniemożliwi im przedostanie się drogą kanalizacyjną do mórz

i oceanów.

Widoczne na opakowaniach grafiki

Jak należy poprawnie wyrzucać zużyte produkty?

Należy pamiętać

o prawidłowym wyrzucaniu odpadów niespłukiwalnych

takich jak menstrualne produkty higieniczne, do odpowiednich pojemników odpadów zmieszanych. Prawidłowe pozbycie się zużytych produktów zminimalizuje możliwość przedostania się ich do środowiska morskiego. Opakowania zewnętrzne, czyli foliowe opakowania podpasek oraz kartoniki,

w które pakowane są wkładki i tampony nadają się do recyklingu i powinny zostać umieszczone

w odpowiednim pojemniku.

INFORMACJE

OFERTA

SZYBKIE LINKI

O BIEDRONCE

Copyright 2022 Jeronimo Martins Polska S.A.

Serwis w wersji dla osób niewidomych i niedowidzących